dyyni skropodopo

Nettisivujen muotoilu

Matti-kuntoutusmalli sivusto

MATTI-kuntoutusmalli on THL:n ja HUSin hanke, joka kehittää Suomen oloihin sopivaa hoitomallia tukemaan vaikeista mielenterveysongel­mista kärsivien potilaiden itsenäistä asumista omissa asun­noissaan. Vastaan matti-kuntoutusmalli.fi -sivuston graafisesta suunnittelusta, teknisestä toteutuk­sesta ja ylläpidosta netissä.

Matti-kuntoutusmalli sivusto tabletilla ja älypuhelimella

matti-kuntoutusmalli.fi-sivusto tabletilla ja älypuhelimella
Kauppateknikkoliiton nettisivut

Ylläpidän Kauppateknikkoliiton sivustoa kauppateknikkoliitto.fi

Kauppateknikkoliiton sivut tabletilla ja älypuhelimella

Kauppateknikkoliiton sivut tabletilla ja älypuhelimella
Kuvataiteilija Tuula Ahvenvaaran nettisivut

Tein kuvataiteilija Tuula Ahvenvaaran nettisivut tuulaahvenvaara.fi

Tuula Ahvenvaaran nettisivut tabletilla ja älypuhelimella

Tuula Ahvenvaaran sivut tabletilla ja älypuhelimella
Galleria Artikan nettisivut

Kuuluin 2014-2016 taideosuuskunta Artikaan, joka vastaa Helsingissä sijaitsevan Galleria Artikan toiminnasta. Osuuskunnassa olin pää­vastuussa näyttelykutsujen tekemisestä ja Kotisivukone-julkaisualustan avulla toteutetun verkkosivuston galleria-artika.com ylläpidosta.